Implantologie Elkerliek
 

Kunnen implantaten altijd geplaatst worden?

Wanneer u voor de eerste maal in onze kliniek komt, wordt bekeken worden of het mogelijk is implantaten te plaatsen. Hiervoor zijn een mondonderzoek, röntgenfoto's of een CT scan nodig. Soms blijkt dat er niet voldoende bot aanwezig is om een implantaat te plaatsen. In veel gevallen kan dit tekort aan bot met een operatie worden aangevuld, waarna het alsnog mogelijk is implantaten te plaatsen.

Uiteraard wordt door de kaakchirurg nagegaan of uw algemene gezondheid en eventueel medicijngebruik een behandeling met implantaten toelaten.

Het is van belang dat u uw mond goed schoon kunt houden.

Roken is een risicofactor bij implantaten.